HYRDE: – Jeg står her som hyrde og føler på ansvar for å lese opp dette vitnesbyrdet, sa sokneprest Vidar Mæland Bakke under gudstjensten i ByMenigheten søndag.  Foto: 

Alle ledere i menighet støtter opprop

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.