FARLIG RELIGION: – Jeg elsker alle muslimer, men ikke islam. Det er en farlig religion som oppfordrer til vold, krig og ensretting, sier pastor Shahram Barati.  Foto: Ingunn Rui

«Nordmenn tror for godt om islam»

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.