UNIK OPPLEVELSE: Randa Hasfura (31) fra El Salvador deltok i palmesøndagsmarsjen i 2012. Opplevelsen var så sterk at hun kom tilbake i år.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Tusener gjenskapte Jesu inntog i Jerusalem

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.

KrF og PDK

debatt

Når ein opplever at mykje av engasjementet er å trakka på KrF og vår partileiing, må ein forventa at nokon av oss seier skarpt i frå.