SENJORITA: Sigrid Løvdokken, eller Senjorita Sigrid som hun også kalles, er fortsatt misjonær i Ecuador i en alder av 82 år.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

50 år i Ecuador er over

Hvem er elefanten i rommet?

synspunkt

Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).