FRUKTBART: Å bygge personlige relasjoner med mennesker 
i Nord-Korea er den beste måten å drive hjelpearbeid på , mener «Christian». Foto: Christian Friends of Korea

Må møte koreanere i nord med respekt

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.