Anfin Skaaheim døde 27. juni 2016.  Foto: Stein Gudvangen

Profilert kristenleder er død

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.