FOR SAMARBEID: Generalforsamlingen i NMS stemte for å beholde punktet i strategien om å jobbe for et utvidet samarbeid med Den norske kirke.  Foto: Markus Plementas, KPK

Uenighet om NMS sitt forhold til kirken

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.