VIL HA FLEKSIBILITET: – Det blir rigid om alt skal instruksfestes til minste detalj. Noe av vår styrke har vært fleksibilitet og handlingsrom, sier hovedstyreleder i NLM, Lars Gaute Jøssang.  Foto: Dagen arkiv

– Blåser en kirkelig vind over NLM

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).