VIL HA FLEKSIBILITET: – Det blir rigid om alt skal instruksfestes til minste detalj. Noe av vår styrke har vært fleksibilitet og handlingsrom, sier hovedstyreleder i NLM, Lars Gaute Jøssang.  Foto: Dagen arkiv

– Blåser en kirkelig vind over NLM

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.

Bistandsbalanse

synspunkt

Det er en balansekunst å prioritere mellom innovasjon, risikovilje og grad av kontroll.

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Følge ham

andakt

Selv om disiplene fulgte Jesus med en gang, brukte de tid på å forstå hva det innebar.