TRENGER FRIMODIGHET: Andreas Danbolt (30) er ungdomsprest i Sogn prosti og kandidat til styret i Frimodig kirke.  Foto: Lars Akerhaug

Vil ha hjelp til å være en frimodig prest

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.