IKKE KIRKEKAMP: Nyvalgt styreleder i Frimodig Kirke, Svein Granerud, avviser at nettverket skal drive med kirkepolitisk kamp. – Vi skal først og fremst gi oppmuntring og støtte, sier han.

– Vi skal ikke være i krigspositur

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?