BEREDSKAP: Det er spesielt politidistriktene Øst, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal som vil bli direkte berørt av øvelsen. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politiet hever beredskapsnivået i hele Norge før stor NATO-øvelse

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.