FARLIG ARBEID: Oversettelse av Bibelen kan mange steder i verden være et farlig arbeid. Wycliffe har i det siste året mottatt urovekkende meldinger om lokale medarbeidere som blir overfalt, slått og utsatt for grove trusler.  Foto: Illustrasjonsfoto: Dagen-arkiv

Bibeloversettere trues på livet

For å tjene og gi

andakt

I en tid da det ropes etter dugnadsvilje og ulønnet innsats i menigheter og foreninger, gjelder det å søke inspirasjon og motivasjon på riktig sted.