FARLIG ARBEID: Oversettelse av Bibelen kan mange steder i verden være et farlig arbeid. Wycliffe har i det siste året mottatt urovekkende meldinger om lokale medarbeidere som blir overfalt, slått og utsatt for grove trusler.  Foto: Illustrasjonsfoto: Dagen-arkiv

Bibeloversettere trues på livet

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.