FARLIG ARBEID: Oversettelse av Bibelen kan mange steder i verden være et farlig arbeid. Wycliffe har i det siste året mottatt urovekkende meldinger om lokale medarbeidere som blir overfalt, slått og utsatt for grove trusler.  Foto: Illustrasjonsfoto: Dagen-arkiv

Bibeloversettere trues på livet

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.