Flesteparten av dem som tar kontakt med chattetjenesten Snakkommobbing.no oppgir at mobbingen skjer på skolen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flest blir mobbet når de er på skolen

Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hva vi kan lære av Jordan Peterson

debatt

Selv om Petersons eget religiøse ståsted er uklart, 
har han gjennom sitt budskap tatt en indirekte 
rolle som apologet for den kristne tro.