TABOR: På 70-tallet var Etiopia det største misjonsfeltet i norsk historie. I dag har nasjonale tatt over mange av de jobbene som ble skjøttet av norske utsendinger. Bildet er fra misjonslinjen ved Tabor Evangelical College. Rektor Gatachoo Gelebo i front.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Norge sender ut stadig færre langtidsmisjonærer

Listhaug går, men tier ikke

POLITIKK

Sylvi Listhaugs (Frp) offensive avgang som justisminister utløste krav i Stortinget om anstendig debatt og påstander om uanstendig oppførsel. 

Listhaug går, tier ikke

POLITIKK

Sylvi Listhaugs (Frp) offensive avgang som justisminister utløste krav i Stortinget om anstendig debatt og påstander om uanstendig oppførsel. 

Lysformidlere

ANDAKT

Frelsen forplikter på den måten at alle som har fått del i himmellyset, må la lyset skinne for alle i huset. Det er vårt kall.