TABOR: På 70-tallet var Etiopia det største misjonsfeltet i norsk historie. I dag har nasjonale tatt over mange av de jobbene som ble skjøttet av norske utsendinger. Bildet er fra misjonslinjen ved Tabor Evangelical College. Rektor Gatachoo Gelebo i front.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Norge sender ut stadig færre langtidsmisjonærer

Kofi Annan minnes som en venn av Israel

ETTERMÆLE

ANNAN: Blant jøder og israelere huskes FNs tidligere generalsekretær for sitt engasjement mot antisemittisme og for å ha gjort FN litt mindre anti-israelsk.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.

Kunsten å være i et ekteskap

ekteskap

Da de giftet seg visste Edgeir og Målfrid at ekteskapet skulle vare livet ut. Men de hadde ikke så mange tanker om hvordan.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.