FANT TONEN: Byråd Inga Marte Thorkildsen og pastor i Misjonskirken Betlehem, Erik Andreassen, var på bølgelengde i sin samtale om blant annet barn og bønn.  Foto: Stein Gudvangen

Inga Martes bønn

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).