FANT TONEN: Byråd Inga Marte Thorkildsen og pastor i Misjonskirken Betlehem, Erik Andreassen, var på bølgelengde i sin samtale om blant annet barn og bønn.  Foto: Stein Gudvangen

Inga Martes bønn

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).