TIL MGP: (f.v.) Eline, Savannah, Maria og Bettina utgjør gruppa «4everU» med sangen «Forandring».  Foto: Ole Kaland, NRK

Seven-jenter til MGP-finale

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.