FLEST I OSLO: Det var flest utmeldinger av Den norske kirke i Oslo bispedømme, og her er domkirken i hovedstaden. Foto: Svend Ole Kvilesjø

Færre forlot kirken i fjor

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.