FLEST I OSLO: Det var flest utmeldinger av Den norske kirke i Oslo bispedømme, og her er domkirken i hovedstaden. Foto: Svend Ole Kvilesjø

Færre forlot kirken i fjor

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.