Erika Järnkvist opplevde allerede i en tidlig fase av sin åndelige søken at hun begynte å få psykiske problemer, og at de forverret seg da hun begynte å praktisere yoga. Blant annet fikk hun panikkanfall. I dag tror hun yoga var en viktig årsak til det. Illustrasjonsbilde: Yayimages.com

Ble utbrent av yoga

Om å reise seg sjølv spennande

Kortreist ferie

Vi elskar å reise - gjerne med fly og til spesielle stader langt borte. Men sett i eit miljøperspektiv bør vi bli heime litt oftare, og reise meir kortreist.

Kamp

ANDAKT

Ingen skal nekte for at kristenlivet er en kamp. Det sier Bibelen tydelig. Vi kan likevel misforstå, og kjempe en kamp som ikke er vår.