PÅVIRKER: Journalist Tone Dalhaug synes det er interessant at så mange av journalistene svarer at de påvirker samfunnet med basis i eget ståsted.  Foto: Privat

Journalister vet for lite om tro og livssyn

Få spor etter vekkelse i dag

vekkelse

Åndelig sløvhet, et tørrlagt bønneliv og krangel blant kristne kan være grunner til at Norge ikke er preget av vekkelse, mener teologer.

Tårer

andakt

«Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Om også du på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred!» Luk. 19,41–42.