PÅVIRKER: Journalist Tone Dalhaug synes det er interessant at så mange av journalistene svarer at de påvirker samfunnet med basis i eget ståsted.  Foto: Privat

Journalister vet for lite om tro og livssyn

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.