STOR INTERESSE: Interessen for White er fortsatt stor når han kommer tilbake til Bergen for tredje gang.  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Fikk livet forandret etter møter med denne mannen

Bundet til Trump

frispark

Hvis man i for stor grad ser på bestemte politikere eller ledere som representanter for Guds vilje, fører det fort galt av sted.