STAVANGER DOMKIRKE: En av sangene på albumet, «kjærligheten stor», er spilt inn i Stavanger Domkirke. Foto: Acta bibelskole

Nytt lovsangsalbum kobler det gamle med det nye

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.