DRØM: – Drømmen min er at alle lærere skal tenke at de har den beste jobben i verden, og at de skal innse hvilken stor forskjell de kan utgjøre i barns liv, sier Juliana Sfeir, ansvarlig for Sat-7 Academy. Foto: Kari Fure

Gir krigsbarna hjelp til å ta igjen tapt skolegang

Et klart nei til narkotika

debatt

Det blåser en liberal vind over rusfeltet. Mange stemmer ønsker legalisering av narkotika. Flertallet av de politiske partiene i Norge tar til orde for avkriminalisering. KrF sier et klart nei til narkotika.

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.