KATOLSK TIL LUTHERSK: I middelalderen var Nidarosdomen katedral for en katolsk erkebiskop. Ved reformasjonen måtte erkebiskop Olav Engelbrektsson flykte for den danske kongemakten. Den katolske kirke i Norge ble forbudt, og Olav Engelbrektsson ble landet siste katolske erkebiskop. Etter reformasjonen fortsatte kirken som domkirke i Trondhjems stift for den lutherske superintendent, som erstattet biskopen
.  Foto: L vland, Marianne

– Det var en voldshandling overfor det norske folk

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)