LIKESTILLING: – Likestilling kommer ikke av seg selv. Det handler om de små grepene, som tilsettingspolitikk, synliggjøring, nettverk og å løfte hverandre frem, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.  Foto: Ned Alley. NTB scanpix

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

Høyt elsket

andakt

«Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle det til deg, for du er høyt elsket.» Daniel 9:23.