Ikke NØDVENDIG: Kirkerådet konklusjon er at «det ikke vil være nødvendig eller hensiktsmessig», når det gjelder spørsmålet om proster skal ha lage et register over hvilke prester som vil forrette vigsler av likekjønnede.  Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

Frykter register for homovielser

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.