synker: Dåpstallene i Den norske kirke har gått nedover de siste årene.  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Stanser synkende dåpskurve med «drop in-dåp»

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).