PARTI-TOPP: Mona Høvset er kommunikasjonssjef i Kristelig Folkeparti og har vært nestleder i partiets kvinneorganisasjon.  Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Legger seg ikke opp i KrF-ansattes privatliv

Foreldre + skule = sant!

synspunkt

Hovedpoenget med det dei gjorde var at foreldra blei meir involverte og det blei arbeidt med eit tettare samarbeid med heim og skule.

Ikke alene

andakt

Nåde er det motsatte av å være alene. Nåde er fellesskap. Nåde er å være hos den levende Gud.