KrF: Godt under sperregrensen på ny måling. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

KrF langt under sperregrensen i ny måling

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.