OSLO: Det nye korset som lyser på toppen av Metodistkirken på Bjølsen fikk mange klager fra naboer. Nå har kirken gjort endringer. Foto: Kristin Tufte Haga

Kirke fikk kors-klager, tok grep

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.