BRANN: Det tok lang tid før de klarte å slukke brannen tirsdag kveld, natt til onsdag. Det er fremdeles mye å gjøre dagen etter.  Foto: Silje Kimberlee Kulleseid

Menighet på bar bakke etter storbrann

Homohat blant kristne

debatt

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).