Bildet er tatt i studioet til Kanal 10 i Oslo. Foto: Karin Daniel

Kanal 10 får ny eier

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.