SYLINDER: Prisen er formet etter en sylinder som arkeologer fant i Irak i 1879. Sylinderen inneholdt en erklæring hvor kong Kyros gir religiøse minoriteter i riket lov til å ivareta sin religiøse arv.  Foto: ICEJ

Får pris for flytting av ambassade

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.