PORNOGRAFI: Oddny Miljeteig (SV) og Tonje Fyhn mener fokuset på kvinners seksualitet faller bort med pornografien. – Jenter kopierer rollene som de har sett i pornografien og deltar mer mekanisk, på guttens premisser, sier Fyhn.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Fornyet kamp mot porno

Allsang over grensen

Allsang på grensen

Allsang skal bestå av sanger folket er kjente med, innenfor alle sjangre. Men drikkeviser og griseviser med fyll og sex har ingenting å gjøre i et slikt program.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.