Samuel Ljungblahd har konsert under NLM sin ungdomssamling UL i Randaberg arena i 2015.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Overser luthersk mangfold

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.