DØDEN: Flere har spurt UiO-leder Andreas Nordli om han vil sende dem i døden, til halshogging og korsfestelse, ved å oppfordre dem til å reise til et muslimsk land.  Foto: Silje Rognsvåg

«Vil du sende oss i døden?»