TELEFONSAMTALER: Kirkens SOS besvarte 2.339 telefonsamtaler i julehøgtiden.  Foto: Ove Eikje

Travel jul for Kirkens SOS

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.