KJENTE TONER: Skattekutt og arbeidsplasser. Innvandringskontroll og kamp mot terror. Mye var kjent da Donald Trump holdt talen State of the Union for første gang.  Foto: Win McNamee

– Ingen bistand til fiender av USA

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.