Anne lene Otterøen, daglig leder for Awana Norge og familiepastor på Fredheim Arena i Sandnes.  Foto: 

Lærer foreldre å disippelgjøre barna

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.