Her forlater Øivind Benestad kirkemøtesalen etter å ha informert Kirkemøtet om at han melder seg ut av kirken. Plassen hans i salen blir stående tom resten av møtet. Foto: Birgit Opheim

Benestad forlot Kirkemøtet - melder seg ut av Den norske kirke

Eit tiltrekkande fellesskap?

i fokus

I ei sunn forsamling vågar folk å le av seg sjølv. Dei veit dei blir tilgitt. Dei veit at dei er aksepterte. Dei vert berørt av frelsa. Dei veit kor dei kan gå og snakka med nokon om dei får problem.

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).