Her forlater Øivind Benestad kirkemøtesalen etter å ha informert Kirkemøtet om at han melder seg ut av kirken. Plassen hans i salen blir stående tom resten av møtet. Foto: Birgit Opheim

Benestad forlot Kirkemøtet - melder seg ut av Den norske kirke

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.

Dypere

andakt

Det sies at vi lever i et samfunn friere enn noen gang. Og at problemet heller er for mange valgmuligheter enn for få. Men det er kanskje ikke hele bildet.