Kirkerådet: Her er det nye Kirkerådet, sammen med direktør og assisterende direktør. (f.v.) Jens-Petter Johnsen, direktør, Karin-Elin Berg, Gerd Karin Røsæg, assisterende direktør, Kari Helene Skog, Ole Kristian Bonden, Harald Hegstad, Ivar Braut, Agnes Sofie Gjeset, Gunnar Winther, preses Helga Haugland Byfuglien, Jan Olav Olsen, leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum, Olav Myklebust, Anne Berit Evang, Linn Strømme Hummelvold, Anne Jorid Gjertsen, Leif Christian Andersen og leder av Mellomkirkelig råd Kristine Sandmæl.  Foto: Siv Thompson, Kirkens infoavdeling

Åpen folkekirke fikk makten, også i Kirkerådet

Vann på godt og vondt

utenrikskommentar

Jeg kom nettopp hjem fra Cape Town, hvor de teller ned til «dag null» – dagen drikkevannet tar slutt. Vi i Kirkens Nødhjelp kjemper mot «dag null» hver dag – i landsbyer og flyktningleire over hele verden.

Guds fylde

ANDAKT

Barnet holder pappa i hånden, og om barnet er trygt, vet barnet at det har hele pappa.