Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug er sterkt kritisk til PUs argumentasjon. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Biskop mener politiet har avskaffet kirkeasyl

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)