SVENSKA KYRKAN: Det store flertallet av prestene i Svenska Kyrkan har en tradisjonell kristentro. De som jobber i Storkyrkan i Stockholm tilhører den lille radikale delen av prestene.  Foto: Lise Åserud, NTB Scanpix

Svenske prester har tradisjonell tro

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.