Jensen vil sende Linstad til holocaust-senteret i Israel

Har ikke hørt fra
 frikirkene

kirkebygg

– Jeg har sittet som kirkebyråd i et og et halvt år, og har ikke blitt kontaktet av en eneste menighet med tanke på kirkebygg i sentrum. De eneste som har snakket med oss er moskeen, sier kultur- og kirkebyråd Helge Stormoen (Frp) i Bergen.

Ber kirkevergen leie ut tomme kirker

menighetsbygg

Unge frimenigheter vil ha 
lokaler i sentrum. – Hvorfor kan ikke frimenigheter bruke tomme kirkebygg som Den norske kirke eier? spør Høyre-byråd Jana Midelfart Hoff.

- Lei ut tomme kirker

menighetsbygg

Unge frimenigheter vil ha 
lokaler i sentrum. – Hvorfor kan ikke frimenigheter bruke tomme kirkebygg som Den norske kirke eier? spør Høyre-byråd Jana Midelfart Hoff.