Jensen vil sende Linstad til holocaust-senteret i Israel

Levende visjon for misjon

synspunkt

Om Norme skal arrangere flere konferanser i 
samarbeid med NKR vil tiden vise, men jeg vil 
fastholde at Agenda:UT lyktes med sitt mål om å 
løfte fram et felles misjonsengasjement på tvers 
av kirkesamfunnene.

Israelvenner og fiender

kommentar

Om vi ikke har tro på at det er mulig å etablere en varig fred mellom israelere og palestinere, må det likevel være vår plikt å arbeide for det.

Samler på salmer

boksamling

Vidar Kristensen og Åge Haavik har hver sin store samling salmebøker. De står ikke kun til pynt i hyller 
og skap, men er brukslitteratur.