Jensen vil sende Linstad til holocaust-senteret i Israel

Bønn som tema

andakt

Tilrettelegging og døråpnere er ofte nok når vi har med den levende Gud å gjøre.