Jensen vil sende Linstad til holocaust-senteret i Israel

Går for to vigselsliturgier

årsmøte

Åpen folkekirke vedtok å la nåværende vigselsliturgi stå urørt og å bruke kreftene sine på å få best mulig vigselsliturgi for likekjønnede.

«Vær ikke for snar med munnen»

andakt

«Herre, jeg roper til deg. Skynd deg til meg. Lytt når jeg roper! 
– Herre, sett vakt for min munn, vern leppenes dør!» Salme 141.