ÅNDELIG MANIPULERT: Flere ansatte i NLM svarer i en fersk arbeidsmiljøundersøkelse at de har opplevd å bli åndelig manipulert på jobb.

Ansatte ble åndelig manipulert på arbeidsplassen

Å snakke om tro

frispark

Min drøm er at vi som kristne klarer 
å skape et større rom for å snakke om tro 
i landet vårt.

Store profetier oppfylles

andakt

Hvorfor akkurat på denne søndagen? Og hvorfor red han på et trelldyr? Hvorfor var han så ydmyk? Hvorfor kom han uten politisk program og uten våpen?