ÅNDELIG MANIPULERT: Flere ansatte i NLM svarer i en fersk arbeidsmiljøundersøkelse at de har opplevd å bli åndelig manipulert på jobb.

Ansatte ble åndelig manipulert på arbeidsplassen

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).