MISJONÆR: Knut Ola Topland 
har vært misjonær for Frikirken 
i Japan siden 2011.  Foto: Bjørn Olav Hammerstad

– Det har vært en utrolig sår konflikt

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.