VETERAN: Evangelist Håkon Fagervik har vært 20 ganger i Israel, 13 av dem som leder for Nordic Missons bønneskole.
  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Lærer om velsignelse på bønneskole i Israel

Disipler, ikke kunder

bokanmeldelse

Øystein Gjerme er både en dyktig kommunikator og en dyktig organisasjonsbygger. Samtidig understreker han at kirkens misjon ikke er å bygge en strømlinjeformet ytre struktur.