ISRAEL: Genesaretsjøen ligger 200 meter under havets nivå, 45 kilometer fra kysten, og er 160 kvadratkilometer stor. Foto: Fotolia.com

Genesaretsjøen skal toppes opp med sjøvann

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)