BYGGEPLANER: Ordfører Eran Doron og Grethe Tangen Olsen fra Exodus Nord studerer planene for bygging av 250 permanente boliger i Sheizaf i Negev. Exodus Nord bidrar med økonomisk støtte til etablering av infrastruktur.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Bygger broer i ørkenen

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.