BYGGEPLANER: Ordfører Eran Doron og Grethe Tangen Olsen fra Exodus Nord studerer planene for bygging av 250 permanente boliger i Sheizaf i Negev. Exodus Nord bidrar med økonomisk støtte til etablering av infrastruktur.  Foto: Kenneth Fjell Rasmussen

Bygger broer i ørkenen

Hallaråker med anti-katolsk slagside

debatt

Om Hallaråker er uenig med meg i min vurdering av KrF, bør han argumentere for at jeg tar feil. Det han nå har skrevet, virker bare som et oppgulp fra den antikatolisisme som preget KrF i hvert fall til 1950-tallet.