STEMME: Irakiske militære, politimenn, innsatte og sykehuspasienter har anledning til å forhåndsstemme ved valget. Her avgir en politimann sin stemme. Foto: Hadi Mizban / AP / NTB scanpix

Irakere går til urnene – frykter fremdeles IS-angrep

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Vekkelse og lovens tre bruk

vekkelse

Skal det bli vekkelse må det forkynnes slik at mennesker opplever seg selv som fortapte syndere som trenger frelse, og for å oppnå dette må loven brukes i forkynnelsen.