ISRAEL: «Landet Israel er det historiske hjemlandet til det jødiske folk, stedet der staten Israel ble etablert», står det i den nye loven. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com

Lov om Israel som jødisk nasjonalstat

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)